Doklady k systému:

Licence poskytovatele platebních služeb ČNB ze dne 5.6.2017

Licence poskytovatele platebních služeb ČNB ze dne 5.6.2017

Politika důvěrnosti a ochrany informací

Politika důvěrnosti a ochrany informací