Partnerům

Payment Planet zve ke spolupráci banky a finanční organizace a nabízí široké spektrum služeb pro navázání plodné a vzájemně výhodné spolupráce:
•    Partnerství v oblasti organizace peněžních převodů přes mezinárodní platební systém Payment Planet;
•    Poskytnutí softwaru pro připojení k mezinárodnímu platebnímu systému Payment Planet a jiným platebním systémům (integrátor systémů peněžních převodů);
•    Připojení ke cloudovým službám pro uspořádání vlastního systému peněžních převodů (front office, správa, evidence, vytváření clearingových souborů pro zúčtování).
•   Integrace do již fungujících softwarových systémů a platebních sítí;
•    Poradenské služby, instalace softwaru od světových lídrů (nebo připojení SaaS), školení zaměstnanců v těchto směrech:
o    Komplexní zavedení AML-řešení, produktů z oblasti rizikového managementu,FRAUD, KYC.
o    Integrační řešení pro připojení k SWIFT a SEPA.

Produktů a služeb

Produktů a služeb

Kontaktujte nás