Informace:

Změny v organizační struktuře a názvu společnosti

11 Listopad 2019

Dovolujeme si oznámit změny v organizační struktuře a názvu společnosti - regulovaného subjektu dle zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku.

1. Změna názvu společnosti Payment Planet s.r.o.  Novým názvem společnosti se stává PP MONEY TRANSFER s.r.o.

2. Změna společníka společnosti PP MONEY TRANSFER s.r.o. Novým a jediným společníkem se stává pání Galina Kondratenko.

3. Změna osoby předsedy sboru jednatelů společnosti PP MONEY TRANSFER s.r.o. Novým předsedou sboru jednatelů se stává pání Galina Kondratenko.

4. Identifikační číslo, adresa sídla společnosti zůstává stejná (uvedená v obchodním resjtříku Společnosti).

5. Obchodní plán, předpisy a zamyšlená činnost jsou beze změn.