PODMÍNKY:

Obchodní podmínky/ Vzorová smlouva s obchodními partner

Obchodní podmínky/ Vzorová smlouva s obchodními partner

Politika vyřizování stížností a reklamací

Politika vyřizování stížností a reklamací

Formulář pro zanechání stížnosti nebo reklamace

Formulář pro zanechání stížnosti nebo reklamace

Politika ochrany osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů

Prohlášení o zavedené politice AML

Prohlášení o zavedené politice AML

Formulář pro oznámení podvodů

Formulář pro oznámení podvodů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Payment Planet s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Payment Planet s.r.o.